Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Nhiệm Vụ là nội dung cốt truyện trong Genshin Impact.

Các Kiểu Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ Ma Thần

Bài chi tiết: Nhiệm Vụ Ma Thần

Nhiệm Vụ Ma Thần gồm phần cốt truyện chính của Nhà Lữ HànhPaimon,khi họ đi khắp thế giới của Teyvat để tìm kiếm người anh/em sinh đôi mất tích của Nhà Lữ Hành bằng cách đi gặp tất cả Bảy Vị Thần.Tất cả phần này được lồng tiếng.

Nhiệm Vụ Truyển Thuyết

Nhiệm Vụ Truyền Thuyết gồm các phần liên quan đến xuất thân và tính cách của từng Nhân Vật Chơi Được hoặc các nhiệm vụ sự kiện.Sự Kiện Đồng Hành cũng là loại nhiệm vụ này.Tất cả phần này được lồng tiếng.

Nhiệm Vụ Thế Giới

Bài chi tiết: Nhiệm Vụ Thế Giới

Nhiệm Vụ Thế Giới được mở khóa bằng cách nói chuyện với NPC trên khắp Teyvat.Chúng cung cấp cái nhìn thêm về địa điểm và các câu chuyện.Chúng thường không được lồng tiếng.

Uỷ Thác

Bài chi tiết: Uỷ Thác

Uỷ Thác là những nhiệm vụ hàng ngày mà người chơi có thể hoàn thành để nhận thưởng.Chúng không được lồng tiếng.

Ghi Chú

Tập tin:Quest Menu - Busy character example.png

Example of a character being busy.

Trong một số trường hợp, sẽ không thể tham gia một nhiệm vụ do nhân vật đang trong một nhiệm vụ khác.Người chơi có thể vào menu nhiệm vụ để biết được nhiệm vụ cần phải hoàn thành nào để nhân vật tham gia vào nhiệm vụ cần.Phần này được đề cập trong Màn Hình Chờ.

Ngoài Lề

  • Tính năng "Theo Mục Tiêu" trong menu nhiệm vụ sẽ xác định nhiệm vụ trên bản đồ của người chơi và báo bằng một chùm tia màu vàng.
  • Người chơi khác có thể tham gia một thế giới trong khi người chơi chủ nhà đang ở trong một đoạn cắt cảnh.Người chơi tham gia vào sẽ xuất hiện trong cắt cảnh và không bị gián đoạn.
    • Sau khi chủ phòng kết thúc Chế độ Co-Op,họ sẽ phải xem lại cắt cảnh.
  • Ellin, Kỵ Sĩ Tương Lai là Uỷ Thác duy nhất được lồng lồng tiếng.Nó có ba câu được lồng tiếng.

Xem Thêm

  • Chương

Điều Hướng

Advertisement