Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Hỏa là một trong bảy Nguyên Tố.

Vị thần cai trị nguyên tố này là Murata, thuộc quốc gia Natlan.

Cộng Hưởng Nguyên Tố

Nếu trong tổ đội có hai nhân vật hệ Hỏa thì sẽ kích hoạt Cộng Hưởng Nguyên Tố sau:

  • Hỏa Nhiệt Tình: Thời gian duy trì nguyên tố Băng kèm theo giảm 40%. Tấn công tăng 25%.

Phản Ứng Nguyên Tố

Hỏa là nguyên tố duy nhất có phản ứng với mọi nguyên tố khác trong trò chơi. Nguyên tố Hỏa có các Phản Ứng Nguyên Tố ssau:

  • Lôi Quá Tải: Gây ST Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa và dẫn đến một vụ nổ lớn.
  • Thủy Bốc Hơi: Gây ×1.5 ST Nguyên Tố Hỏa khi một đòn tấn công nguyên tố hỏa kích hoạt phản ứng.
  • Băng Tan Chảy: Gây ×2 ST Nguyên Tố Hỏa khi một đòn tấn công nguyên tố hỏa kích hoạt phản ứng.
  • Thảo Thiêu Đốt: Gây ST Nguyên Tố Hỏa theo thời gian. Mặt cỏ cũng được tính là vật thể Thảo và sẽ lan hiệu ứng thiêu đốt ra xung quanh.
  • Phong Khuếch Tán: Chuyển hóa và gây ST Nguyên Tố Hỏa cùng lúc với việc lây lan hiệu ứng này cho kẻ địch ở gần.
  • Nham Kết Tinh: Tạo ra một khiên nguyên tố Hỏa.

Trạng Thái Hỏa

Bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa không có tác dụng cố hữu của riêng nó. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi Hỏa sẽ cho phép các Phản ứng Nguyên tố Hỏa xảy ra.

Bất kỳ nguồn ST Hỏa nào đều sẽ áp dụng trạng thái Hỏa. Hoa Liệt Hỏa và Dưa Nổ vốn dĩ không áp dụng trạng thái Hỏa, nhưng thường được ở trên mặt cỏ và gây ra phản ứng Thiêu Đốt. Bất kỳ lửa trại, mồi lửa, hay nồi nào đều gây sát thương phản ứng Thiêu Đốt khi nhân vật của người chơi ở quá gần.

Tự Chuyển Trạng Thái Hỏa

Các Thiên Phú sau áp dụng trạng thái Hỏa lên người sử dụng và/hoặc nhân vật đứng sân.

Không có Thiên Phú phù hợp với lựa chọn danh mục.

Nhân Vật Hệ Hỏa

Nhân Vật Chơi Được

Không Có Kết Quả

Nhân Vật Sắp Ra Mắt

Không Có Kết Quả

Nhân Vật Được Đề Cập

Không Có Kết Quả

Kẻ Địch

Một số Kẻ Địch có khả năng tạo ra khiên nguyên tố Hỏa hoặc tạo vật, cung cấp cho chúng khả năng tấn công hoặc phòng thủ đáng kể. Khiên và tạo vật Hỏa có thể dễ dàng bị phá hủy bằng cách sử dụng nguyên tố Thủy. Bản mẫu:Enemy List

Khám Phá

Một số vật thể hoặc tạo vật trong môi trường được coi là vật thể Hỏa:

  • Nguồn lửa (lửa trại, mồi lửa, v.v...)
  • Thùng Thuốc Nổ
  • Hoa Liệt Hỏa

Tăng ST Nguyên Tố Hỏa

Bài chi tiết: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hỏa

Kháng Nguyên Tố Hỏa

Bài chi tiết: Kháng Nguyên Tố Hỏa

Điều Hướng

Advertisement